คณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลคลองแม่ลาย
 
โครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภา อบต.และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองแม่ลาย ประจำปี 2556  
 

     เมื่อวันที่  28  มิถุนายน  25556  เวลา 08.30 น. คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคลองแม่ลาย ,พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภา อบต.และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองแม่ลาย ประจำปี 2556 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองแม่ลาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 ก.ค. 2556 เวลา 14.53 น. โดย คุณ ชฏาภรณ์ กันปี

ผู้เข้าชม 328 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย