นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองแม่ลายแจกเบี้ยยังชีพแ
 
แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ- ผู้พิการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557  
 

           วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคลองแม่ลาย พร้อมด้วยพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองแม่ลาย  ได้ดำเนินการออกเยี่ยมประชาชน และดำเนินการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ก.พ. 2557 เวลา 13.48 น. โดย คุณ ชฏาภรณ์ กันปี

ผู้เข้าชม 208 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย