หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
วิสัยทัศน์
คลองแม่ลายเป็นตำบลน่าอยู่
มุ่งสู่วิถีการเกษตรธรรมชาติ
ขยายโอกาสทางสังคมและ
ความเป็นอยู่ของประชาชน
นายมีโชค เกษมสุข
นายก อบต.คลองแม่ลาย
ส่งเสริมการศึกษา เพื่ออนาคตที่ดีของเด็กไทย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
คลองแม่ลาย
องค์การบริหารส่วนตำบล
คลองแม่ลาย
อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
1
2
3
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 9 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
รายงานผลการควบคุมภายในปี 2562 [ 25 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
รายงานผลการตรวจสอบภายในประจำปี 2562 [ 25 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน ประจำปี 63 [ 25 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
รายงานผลการพัฒนาบุคลากรประจำปี2562-2563 [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
รายงานผลการติดตามแลประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2562 [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปี 2561 รอบเดือนตุลาคม [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 61 รอบเดือนเมษายน [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 25 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 32  
 
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 4 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 36  
 
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 6 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 40  
 
  (1)     2