หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
วิสัยทัศน์
คลองแม่ลายเป็นตำบลน่าอยู่
มุ่งสู่วิถีการเกษตรธรรมชาติ
ขยายโอกาสทางสังคมและ
ความเป็นอยู่ของประชาชน
นายมีโชค เกษมสุข
นายก อบต.คลองแม่ลาย
ส่งเสริมการศึกษา เพื่ออนาคตที่ดีของเด็กไทย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
คลองแม่ลาย
องค์การบริหารส่วนตำบล
คลองแม่ลาย
อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
1
2
3
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
   
 
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 25 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 1  
 
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 4 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 2  
 
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 6 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 11  
 
การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองแม่ลายให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองแม่ลายปฏิบัติราชการแทน ประจำปี 2559 และปลัดอบค์การบริหารส่วนตำบลคลองแม่ลายมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วน [ 22 มิ.ย. 2560 ]  อ่าน : 5  
 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) ปีงบประมาณ 2559 [ 31 ม.ค. 2560 ]  อ่าน : 15  
 
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 20 ต.ค. 2559 ]  อ่าน : 35  
 
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 13 ต.ค. 2558 ]  อ่าน : 20  
 
งบการเงินและงบอืน ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 [ 7 พ.ย. 2556 ]  อ่าน : 40  
 
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 [ 15 พ.ย. 2555 ]  อ่าน : 59  
 
  (1)