หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 


 
นายมีโชค เกษมสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองแม่ลาย
 


 
นายสมหวัง บุญตา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองแม่ลาย


 
นายวิปสิทธิ์ ขุนพิลึก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองแม่ลาย
 


 
นายสอาด แสงหนู
เลขานุการนายกอบต.คลองแม่ลาย