องค์การบริหารส่วนตำบล คลองแม่ลาย อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร