หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถบรรทุกน้ำพร้อมห้องเก็บพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองแม่ลาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23 เม.ย. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถบรรทุกน้ำพร้อมห้องเก็บพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองแม่ลาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23 เม.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในส่วนงานของสำนักงานปลัด จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 เม.ย. 2562 ]วัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการดำเนินการกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองแม่ลาย [ 22 เม.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในส่วนงานสำนักงานปลัด จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 เม.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับใช้ในส่วนของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองแม่ลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 เม.ย. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบ (Cape Seal) รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ. 29-013 สายแยก ทล.1117 ปางเรือ - เขาน้ำเพชร หมู่ที่ 6 ตำบลคลองแม่ลาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 มี.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบ (Cape Seal) รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ. 29-013 สายแยก ทล.1117 ปางเรือ - เขาน้ำเพชร หมู่ที่ 6 ตำบลคลองแม่ลาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 มี.ค. 2562 ]โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบ (Cape Seal) รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ. 29-013 สายแยก ทล.1117 ปางเรือ - เขาน้ำเพชร หมู่ที่ 6 ตำบลคลองแม่ลาย [ 6 มี.ค. 2562 ]จ้างโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลประปาหมู่บ้านปางเรือ หมู่ที่ ๗ ค่ายมวย (ปรับลดราคาตามที่ขุดเจาะได้จริง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2562 ]

  (1)     2      3