หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
วิสัยทัศน์
คลองแม่ลายเป็นตำบลน่าอยู่
มุ่งสู่วิถีการเกษตรธรรมชาติ
ขยายโอกาสทางสังคมและ
ความเป็นอยู่ของประชาชน
นายมีโชค เกษมสุข
นายก อบต.คลองแม่ลาย
ส่งเสริมการศึกษา เพื่ออนาคตที่ดีของเด็กไทย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
คลองแม่ลาย
องค์การบริหารส่วนตำบล
คลองแม่ลาย
อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
1
2
3

 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ชุดป้องกันสารเคมี และฝุ่นละออง จำนวน 5 รายการ สำหรับใช้ในส่วนงานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 เม.ย. 2564 ]จ้างโครงการบูรณะถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านยางเรียง สายยางเรียง-สันติสุข หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 เม.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุโคมไฟโซล่าเซล ชนิด แอลอีดี ขนาดไม่น้อยกว่า 150 วัตต์ จำนวน 80 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 เม.ย. 2564 ]จ้างโครงการบูรณะถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านปางเรือ หมู่ที่ 7 สายหน้าค่ายมวย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2564 ]จ้างโครงการบูรณะถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านปางเรือ หมู่ที่ 7 สายซอยข้างบ้านประธานสภา - ค่ายมวย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2564 ]จ้างโครงการขุดสระเก็บน้ำสาธารณะบ้านปางเรือ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 ชุด สำหรับใช้ในกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคลองแม่ลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์อื่นเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 1 ชุด สำหรับใช้ในการผลิตน้ำประปาภายในหมู่บ้านเขาน้ำเพชร หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มี.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุเครื่องขยายเสียง power mixer ขนาด 1,000 วัตต์ จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้สำหรับเสียงตามสายภายในหมู่บ้านมอฝ้าย หมู่ที่ 10 ตำบลคลองแม่ลาย อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มี.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มี.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 18