หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างโครงการบูรณะถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านประชารัฐ หมู่ที่ 2 สายทางหน้าอาคารอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ส.ค. 2562 ]จ้างโครงการบูรณะถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านประชารัฐ หมู่ที่ 2 สายทางหน้าอาคารอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ส.ค. 2562 ]จ้างโครงการเปลี่ยนท่อเมนต์ประปาภายในหมู่บ้านยางเลียง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ส.ค. 2562 ]จ้างโครงการบูรณะถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านวงฆ้อง หมู่ที่ 9 สายทางวงฆ้อง-ปางเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2562 ]จ้างโครงการบูรณะถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านมอฝ้าย หมู่ที่ 10 สายทางข้างบ้านนายนิกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2562 ]จ้างโครงการเปลี่ยนท่อเมนต์ประปาภายในหมู่บ้านยางเลียง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2562 ]จ้างโครงการบูรณะถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านมอฝ้าย หมู่ที่ 10 สายทางข้างบ้านนายนิกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2562 ]จ้างโครงการบูรณะถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านวงฆ้อง หมู่ที่ 9 สายทางวงฆ้อง-ปางเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2562 ]ซื้อกล้องวัดมุม สำหรับใช้ในการดำเนินงานของหน่วยงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองแม่ลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ส.ค. 2562 ]ซื้อกล้องวัดมุม สำหรับใช้ในการดำเนินงานของหน่วยงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองแม่ลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ส.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 7