หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
วิสัยทัศน์
คลองแม่ลายเป็นตำบลน่าอยู่
มุ่งสู่วิถีการเกษตรธรรมชาติ
ขยายโอกาสทางสังคมและ
ความเป็นอยู่ของประชาชน
....................................
นายก อบต.คลองแม่ลาย
ส่งเสริมการศึกษา เพื่ออนาคตที่ดีของเด็กไทย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
คลองแม่ลาย
องค์การบริหารส่วนตำบล
คลองแม่ลาย
อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
1
2
3

 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ของแผนงานการศึกษา สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ม.ค. 2565 ]จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำแบบเอนกประสงค์ (ดีเซล) ขนาด 6 ล้อ ความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร หมายเลขทะเบียน บม 6871 กำแพงเพชร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้ในกองคลัง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ม.ค. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 ชุด สำหรับใช้ในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในกองคลัง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2565 ]จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ปูพื้นยางพาราบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองแม่ลาย หมู่ที่ ๔ บ้านสันติสุข โดยวิธีคัดเลือก [ 10 ม.ค. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 7 ชุด ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ธ.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงานสำหรับผู้บริหาร จำนวน 2 ชุด ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ธ.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองแม่ลาย ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ เดือน มกราคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ธ.ค. 2564 ]จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านมอฝ้าย หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ธ.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 26