หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อกล้องวัดมุม สำหรับใช้ในการดำเนินงานของหน่วยงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองแม่ลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ส.ค. 2562 ]จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองแม่ลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ส.ค. 2562 ]จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่จัดงานและจัดเตรียมสนามแข่งขันตามโครงการแข่งขันกีฬาสร้างความสามัคคีเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการส่งเสริมกีฬาประชาชนเยาวชน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทุกประเภท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ส.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับใช้การปฏิบัติงานในส่วนของกองคลัง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ส.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในกองคลัง จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ส.ค. 2562 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านปางเรือ หมู่ ๗ สายค่ายมวย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุสำหรับใช้ในกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคลองแม่ลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ค. 2562 ]จ้างโครงการบูรณะถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านปางเรือ หมู่ที่ 7 สายทางบ้านประธานสภา-ค่ายมวย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ค. 2562 ]จ้างโครงการบูรณะถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านปางเรือ หมู่ที่ 7 สายทางบ้านประธานสภา-ค่ายมวย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุสำหรับใช้ในกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคลองแม่ลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6