หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
วิสัยทัศน์
คลองแม่ลายเป็นตำบลน่าอยู่
มุ่งสู่วิถีการเกษตรธรรมชาติ
ขยายโอกาสทางสังคมและ
ความเป็นอยู่ของประชาชน
นายมีโชค เกษมสุข
นายก อบต.คลองแม่ลาย
ส่งเสริมการศึกษา เพื่ออนาคตที่ดีของเด็กไทย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
คลองแม่ลาย
องค์การบริหารส่วนตำบล
คลองแม่ลาย
อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
1
2
3

 

 
[ 9 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 4 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคากรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ไตรมาส 3-2563 [ 2 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 0 

 


ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุโคมไฟฟ้าสาธารณะแบบแอลอีดี [ 25 มิ.ย. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์อื่นเลื่อยยนต์ บาร์ ขนาด 20 นิ้ว โดยวิ [ 23 มิ.ย. 2563 ]จ้างโครงการบูรณะถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน [ 17 มิ.ย. 2563 ]จ้างโครงการบูรณะถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน [ 17 มิ.ย. 2563 ]จ้างโครงการบูรณะถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน [ 17 มิ.ย. 2563 ]จ้างเปลี่ยนท่อเมนประปาภายในหมู่บ้าน บ้านสันติสุข ห [ 11 มิ.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอน [ 8 มิ.ย. 2563 ]จ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลคล [ 5 มิ.ย. 2563 ]จ้างโครงการบูรณะถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน [ 5 มิ.ย. 2563 ]โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง [ 28 พ.ค. 2563 ]จ้างโครงการบูรณะถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน [ 19 พ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในส่วนงานสำนักงานปลัด จำ [ 19 พ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับใช้ในส่วนงานสำนักงานป [ 19 พ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในส่วนงานสำนักงานปลั [ 19 พ.ค. 2563 ]จ้างโครงการบูรณะถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน [ 19 พ.ค. 2563 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ระ [ 8 พ.ค. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานผู้บริหาร จำนวน 2 ชุ [ 27 เม.ย. 2563 ]ซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ แบบฉีดหมึก สำหรับใช้ใน [ 27 เม.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะถนนผิวจราจรลาดยา [ 23 เม.ย. 2563 ]จ้างโครงการบูรณะถนนผิวจราจรลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้า [ 22 เม.ย. 2563 ]


 
อบต.นครชุม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพควบคุมและป้องกันโรค ประจำปีงบประ [ 14 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.ปากดง ประกาศเทศบาลตำบลปากดง เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนเทศบาล [ 14 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เข้าร่วมกิจกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจ [ 14 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.คลองลานพัฒนา ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมการประกวด \"มิสแกรนด์กำแพงเพชร ประจำปี 2563\&quo [ 14 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.คลองลานพัฒนา ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ยุติธรรมชุมชน [ 14 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.คลองลานพัฒนา ประชาสัมพันธ์ วิธีขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม [ 14 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.คลองลานพัฒนา เผยแพร่สื่อรณรงค์ป้องกันเชื้อโควิด-19 [ 14 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.คลองขลุง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดมาตรา 15 และมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบ [ 14 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.ปางตาไว [ 14 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ปางตาไว แผนการใช้จ่ายเงินรายไตรมาสปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 14 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 7 
อบต.ดอนแตง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 [ 14 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.ท่าขุนราม โครงการวันเข้าพรรษา [ 14 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 5 
อบต.บึงทับแรต อบต.บึงทับแรตจัดประชุมคณะทำงานยกร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ. [ 14 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทม.หนองปลิง คำสั่งจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา [ 14 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.วังชะโอน รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562 [ 14 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 4 

 
ไม่มีนำประปาใช้ (8 ก.ย. 2562)    อ่าน 907  ตอบ 3  
พิจารณาประกาศห้ามเผาถ่านในห้วงอากาศปิดและเย็น (8 ก.พ. 2562)    อ่าน 333  ตอบ 2  
พิจารณาประกาศห้ามเผาถ่านในห้วงอากาศปิดและเย็น (6 ก.พ. 2562)    อ่าน 307  ตอบ 0  
 
กพ 00230.3/ว 3347 การจัดส่งหนังสือข้อมูลรายได้ขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 13 ก.ค. 2563 ]     
กพ 00230.3/ว 3349 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563 [ 13 ก.ค. 2563 ]     
กพ 00230.3/ว 3355 แนวทางการดำเนินโครงการอาหารเสริม นม โรงเรียนและการสนับสนุนอาหารกลางวันในโรงเรียนรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 13 ก.ค. 2563 ]     
กพ 00230.3/ว 3351 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ปวงชนเพื่อการศึกษา [ 13 ก.ค. 2563 ]     
กพ 00230.3/ว 3348 แนวทางการดำเนินงานประเมินคุณภาพนอกรอบสี่ พ.ศ. 2559- 2563 ปีงบประมาณ 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 13 ก.ค. 2563 ]     
กพ 00230.3/ว 3350 ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลสถานพยาบาลภาครัฐซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล [ 13 ก.ค. 2563 ]     
กพ 00230.3/ว 3354 แจ้งเพิ่มเติมรายชื่อบริษัทที่ผ่านการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม สำหรับการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ [ 13 ก.ค. 2563 ]     
กพ 00230.3/ว 3352 ข้อเสนอแนะในการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  [ 13 ก.ค. 2563 ]     
กพ 00230.3/ว 3310 หารือการดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 9 ก.ค. 2563 ]     
กพ 0023.5/ว340 รายระเอียดการโอนเงินอุดหนุนเฉพราะกิจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 9 ก.ค. 2563 ]     
กพ 0023.4/ว 3306 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 9 ก.ค. 2563 ]     
กพ 00230.3/ว 3286 คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  [ 8 ก.ค. 2563 ]   
กพ 0023.5/6575 แจ้งโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด [ 8 ก.ค. 2563 ]   
กพ 0023.5/ว3294 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2562 งวดที่ 5/2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]   
กพ 00230.3/ว 3285 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 5/2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]   
กพ 0023.5/ว3293 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 และภาษีสรรพสามิต ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 8 ก.ค. 2563 ]   
กพ 0023.5/ว 326 บัญชีนวัตกรรมไทย [ 2 ก.ค. 2563 ]   
กพ 00230.3/ว 3209 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาปฐมวัยต้นแบบทักษะ EF เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดของเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด ระบบ NISPA ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]   
กพ 00230.3/ว 3193 การดำเนิการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  [ 30 มิ.ย. 2563 ]   
กพ 00230.3/ว 3122 ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้งาน แอปพลิเคชั่น พ้นภัย [ 30 มิ.ย. 2563 ]   
   

 
การบันทึกข้อมูลระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว2045  [ 10 ก.ค. 2563 ]
ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการเยาวชนสร้างสรรค์ พื้นที่ปลอดภัย (Save Zone,No New Face) (YouthTubers) กศ. มท 0816.5/ว2040  [ 10 ก.ค. 2563 ]
เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดเกี่ยวกับงานเงิน การคลัง และการพัสดุของเจ้าหน้าที่ อปท. สบ.พถ. มท 0807.2/ว2035  [ 10 ก.ค. 2563 ]
ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินการ รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด 19 กสธ. มท 0819.2/ว2013  [ 10 ก.ค. 2563 ]
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว2034 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 10 ก.ค. 2563 ]
การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ฯ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1994  [ 10 ก.ค. 2563 ]
ขอขยายเวลาในการจัดส่งแบบคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการสนับสนุนและช่วยเหลือภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2028  [ 10 ก.ค. 2563 ]
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ปวงชนเพื่อการศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว4028 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 ก.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2027 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 ก.ค. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลสถานพยาบาลภาครัฐซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2009  [ 9 ก.ค. 2563 ]
การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2014 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 ก.ค. 2563 ]
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุมัติการจบการศึกษาหลังจากวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2012  [ 9 ก.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10176-10251 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 ก.ค. 2563 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 งวดที่ 6/2563 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2011 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 ก.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม ? กันยายน 2563) สน.บถ. มท 0809.2/ว90 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 ก.ค. 2563 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10017-10020 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 ก.ค. 2563 ]
โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการปิดบัญชีประจำปี 2563 ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) และแนวทางการบันทึกบัญชีเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.คท. มท 0808.4/ว2010  [ 9 ก.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10021-10096 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 ก.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10097-10172 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 ก.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/9799-9874 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ก.ค. 2563 ]
โครงการอบรมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพ สสวท. ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2001 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ก.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกาาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/9899-9974 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ก.ค. 2563 ]
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6 สน.บถ.  [ 8 ก.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/9787-9798 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ก.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ เพิ่มเติม (เดือนกรกฎาคม 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/9764-9767 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ก.ค. 2563 ]
 
 

 

 
  ในฐานะท่านเป็นประชาชนที่มาติดต่อราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลคลองแม่ลาย ท่านคิดว่าส่วนงานไหนให้การบริการที่เป็นประโยชน์กับท่านมากที่สุด
  สำนักปลัด
  ส่วนการคลัง
  ส่วนโยธา
   

เขาน้ำเพชรและเขาลับงา
บ้านน็อดาวน์ ตำบลคลองแม่ลาย
สำนักสงฆ์พรหมวิหารีสุชิโวนุสรณ์
เริ่มนับ วันที่ 15 ต.ค. 2555