หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
วิสัยทัศน์
คลองแม่ลายเป็นตำบลน่าอยู่
มุ่งสู่วิถีการเกษตรธรรมชาติ
ขยายโอกาสทางสังคมและ
ความเป็นอยู่ของประชาชน
นายมีโชค เกษมสุข
นายก อบต.คลองแม่ลาย
ส่งเสริมการศึกษา เพื่ออนาคตที่ดีของเด็กไทย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
คลองแม่ลาย
องค์การบริหารส่วนตำบล
คลองแม่ลาย
อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
1
2
3

  
นายสังวล กันยะวงษ์
ประธานสภา อบต.คลองแม่ลาย
 


 
นายเสน่ห์ ติ้งฉิ่น
รองประธานสภา อบต.คลองแม่ลาย


 
นางกัญญา มะโน
เลขานุการสภา อบต.คลองแม่ลาย
 
 


นางจำนงค์ กิจโอสถ
ส.อบต.หมู่ที่ 1


นายอาวุทธ สังข์เงิน
ส.อบต.หมู่ที่ 1


นางสาววนัสกาญจน์ คล้อยสวาท
ส.อบต.หมู่ที่ 2


นางสาวอโนชา คำเลิศ
ส.อบต.หมู่ที่ 2


นายมะ ภู่พุ่ม
ส.อบต.หมู่ที่ 3


นายสมศรี เสือคำรณ
ส.อบต.หมู่ที่ 3


นายเลย ประสินชัย
ส.อบต.หมู่ที่ 4


นายไพทุรย์ อินทรังษี
ส.อบต.หมู่ที่ 4


นายพิษณุ เสือถ่าย
ส.อบต.หมู่ที่ 5