หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 


 
นายสังวล กันยะวงษ์
ประธานสภา อบต.คลองแม่ลาย
 


 
นายเสน่ห์ ติ้งฉิ่น
รองประธานสภา อบต.คลองแม่ลาย


 
นางกัญญา มะโน
เลขานุการสภา อบต.คลองแม่ลาย
 
 


นางจำนงค์ กิจโอสถ
ส.อบต.หมู่ที่ 1


นายอาวุทธ สังข์เงิน
ส.อบต.หมู่ที่ 1


นางสาววนัสกาญจน์ คล้อยสวาท
ส.อบต.หมู่ที่ 2


นางสาวอโนชา คำเลิศ
ส.อบต.หมู่ที่ 2


นายมะ ภู่พุ่ม
ส.อบต.หมู่ที่ 3


นายสมศรี เสือคำรณ
ส.อบต.หมู่ที่ 3


นายเลย ประสินชัย
ส.อบต.หมู่ที่ 4


นายไพทุรย์ อินทรังษี
ส.อบต.หมู่ที่ 4


นายพิษณุ เสือถ่าย
ส.อบต.หมู่ที่ 5