หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
วิสัยทัศน์
คลองแม่ลายเป็นตำบลน่าอยู่
มุ่งสู่วิถีการเกษตรธรรมชาติ
ขยายโอกาสทางสังคมและ
ความเป็นอยู่ของประชาชน
....................................
นายก อบต.คลองแม่ลาย
ส่งเสริมการศึกษา เพื่ออนาคตที่ดีของเด็กไทย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
คลองแม่ลาย
องค์การบริหารส่วนตำบล
คลองแม่ลาย
อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
1
2
3
กิจกรรม
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา  
 


 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2564 [ 19 เม.ย. 2564 ]  
อ่าน: 56
 


 
อบต. คลองแม่ลาย ได้ออกพบประชาชนเพื่อรายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2563 และเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อไปแก้ไขปัญหาในปีงบประมาณ 2564 ในวันที่ 9 เมษายน 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่่บ้าน ตำบลคลองแม่ลาย [ 16 เม.ย. 2564 ]  
อ่าน: 62
 


 
กิจกรรมในการแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนในการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน/องค์กร [ 16 เม.ย. 2564 ]  
อ่าน: 51
 
 
         


 
การแสดงเจตจำนงของคณะผุ้บริหาร สมาชิกสภาท้ัองถิ่น พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ในการต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุม อบต. คลองแม่ลาย [ 16 เม.ย. 2564 ]  
อ่าน: 64
 


 
จดหมายข่าวประจำเดือนมกราคม 2564 [ 11 ก.พ. 2564 ]  
อ่าน: 68
 


 
การส่งเสริมการตรวจสอบของสภาท้องถิ่นผ่านคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณ [ 26 ต.ค. 2563 ]  
อ่าน: 12
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 18