หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
 
ออกตรวจเยี่ยมผู้ป่วยมะเร็งและผู้ป่วยติดเตียง  
 

เมื่อวันที่ 29  มิถุนายน  2561  
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองแม่ลายร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่ หมู่ที่ 4  ตำบลคลองแม่ลาย อำเภอเมือง  จังหวัดกำแพงเพชร  เพื่อตรวจเยี่ยมผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ และผู้ป่วยติดเตียง  เจ้าหน้าที่ อบต. และพัฒนาสังคมฯ ได้ร่วมพูดคุยซักถามอาการและความเดือดร้อนเบื้องต้น และได้มอบข้าวของเครื่องใช้จำเป็นให้แก่ครอบครัวเพื่อช่วยเหลือเบื้องต้น

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ก.ค. 2561 เวลา 14.35 น. โดย คุณ อารยา สระทองอ่อน

ผู้เข้าชม 219 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย