หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
วิสัยทัศน์
คลองแม่ลายเป็นตำบลน่าอยู่
มุ่งสู่วิถีการเกษตรธรรมชาติ
ขยายโอกาสทางสังคมและ
ความเป็นอยู่ของประชาชน
นายมีโชค เกษมสุข
นายก อบต.คลองแม่ลาย
ส่งเสริมการศึกษา เพื่ออนาคตที่ดีของเด็กไทย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
คลองแม่ลาย
องค์การบริหารส่วนตำบล
คลองแม่ลาย
อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
1
2
3
ข่าวสาร
 

 
ออกตรวจเยี่ยมผู้ป่วยมะเร็งและผู้ป่วยติดเตียง  
 

เมื่อวันที่ 29  มิถุนายน  2561  
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองแม่ลายร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่ หมู่ที่ 4  ตำบลคลองแม่ลาย อำเภอเมือง  จังหวัดกำแพงเพชร  เพื่อตรวจเยี่ยมผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ และผู้ป่วยติดเตียง  เจ้าหน้าที่ อบต. และพัฒนาสังคมฯ ได้ร่วมพูดคุยซักถามอาการและความเดือดร้อนเบื้องต้น และได้มอบข้าวของเครื่องใช้จำเป็นให้แก่ครอบครัวเพื่อช่วยเหลือเบื้องต้น

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ก.ค. 2561 เวลา 14.35 น. โดย คุณ อารยา สระทองอ่อน

ผู้เข้าชม 231 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย