หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
วิสัยทัศน์
คลองแม่ลายเป็นตำบลน่าอยู่
มุ่งสู่วิถีการเกษตรธรรมชาติ
ขยายโอกาสทางสังคมและ
ความเป็นอยู่ของประชาชน
นายมีโชค เกษมสุข
นายก อบต.คลองแม่ลาย
ส่งเสริมการศึกษา เพื่ออนาคตที่ดีของเด็กไทย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
คลองแม่ลาย
องค์การบริหารส่วนตำบล
คลองแม่ลาย
อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
1
2
3
ข่าวสาร
 

 
ประชาสัมพันธ์งานประเพณี \\\"นบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาด จังหวัดกำแพงเพชร\\\" ประจำปี พ.ศ.2563  
 

เชิญชวนชาวตำบลคลองแม่ลายและประชาชนทั่วไป เชิญเที่ยวชมงานประเพณี \\\"นบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาด จังหวัดกำแพงเพชร\\\" ประจำปี พ.ศ.2563 ณ บริเวณวัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง ตำบลนครชุม บริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร และบริเวณอุทยบานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร เพื่อเป็นการอนุรักษณ์ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของบรรพบุรุษไทยในอดีตกาลให้อนุชนรุ่นหลังได้ยึดถือปฏิบัติเป็ยแบบอย่าง ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเชร

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 ก.พ. 2563 เวลา 11.43 น. โดย คุณ อารยา สระทองอ่อน

ผู้เข้าชม 36 ท่าน