หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
วิสัยทัศน์
คลองแม่ลายเป็นตำบลน่าอยู่
มุ่งสู่วิถีการเกษตรธรรมชาติ
ขยายโอกาสทางสังคมและ
ความเป็นอยู่ของประชาชน
....................................
นายก อบต.คลองแม่ลาย
ส่งเสริมการศึกษา เพื่ออนาคตที่ดีของเด็กไทย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
คลองแม่ลาย
องค์การบริหารส่วนตำบล
คลองแม่ลาย
อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
1
2
3
ข่าวสาร
 

การแสดงเจตจำนงการต่อต้านการทุจริงปี 2564
 
การแสดงเจตจำนงของคณะผุ้บริหาร สมาชิกสภาท้ัองถิ่น พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ในการต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุม อบต. คลองแม่ลาย  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 เม.ย. 2564 เวลา 09.37 น. โดย คุณ อารยา สระทองอ่อน

ผู้เข้าชม 65 ท่าน