หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
วิสัยทัศน์
คลองแม่ลายเป็นตำบลน่าอยู่
มุ่งสู่วิถีการเกษตรธรรมชาติ
ขยายโอกาสทางสังคมและ
ความเป็นอยู่ของประชาชน
....................................
นายก อบต.คลองแม่ลาย
ส่งเสริมการศึกษา เพื่ออนาคตที่ดีของเด็กไทย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
คลองแม่ลาย
องค์การบริหารส่วนตำบล
คลองแม่ลาย
อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
1
2
3
ข่าวสาร
 

 
การส่งเสริมการตรวจสอบของสภาท้องถิ่นผ่านคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณ  
 

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563  โดยมีตัวแทนของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้เข้าร่วมการพิจารณาผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2563

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 ต.ค. 2563 เวลา 11.47 น. โดย คุณ อารยา สระทองอ่อน

ผู้เข้าชม 13 ท่าน