หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
วิสัยทัศน์
คลองแม่ลายเป็นตำบลน่าอยู่
มุ่งสู่วิถีการเกษตรธรรมชาติ
ขยายโอกาสทางสังคมและ
ความเป็นอยู่ของประชาชน
นายมีโชค เกษมสุข
นายก อบต.คลองแม่ลาย
ส่งเสริมการศึกษา เพื่ออนาคตที่ดีของเด็กไทย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
คลองแม่ลาย
องค์การบริหารส่วนตำบล
คลองแม่ลาย
อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
1
2
3
ข่าวสาร
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์     9 ก.ค. 2563 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “วิธีปฏิบัติใหม่ ! ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การจ่ายเงินฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หลักการตั้งงบประมาณจำแนกหมวด / ประเภทรายจ่ายต่าง ๆ การโอน / แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ และระบบการขอรับเงินอุดหนุน / การจัดสรรให้แก่ อปท. (รูปแบบใหม่) ตาม พ.ร.บ. วิธีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมเพชรโฮเต็ล อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร  25 มิ.ย. 2563 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลาท้องถิ่น เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ  25 มิ.ย. 2563 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การจัดการขยะ  15 มิ.ย. 2563 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผ่นพับประชาสัมพันธ์น้ำเสีย  15 มิ.ย. 2563 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ความรู้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  11 มิ.ย. 2563 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   ความรู้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  11 มิ.ย. 2563 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน2563  8 มิ.ย. 2563 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม2563  8 มิ.ย. 2563 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์2563  8 มิ.ย. 2563 3
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 18