หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
วิสัยทัศน์
คลองแม่ลายเป็นตำบลน่าอยู่
มุ่งสู่วิถีการเกษตรธรรมชาติ
ขยายโอกาสทางสังคมและ
ความเป็นอยู่ของประชาชน
นายมีโชค เกษมสุข
นายก อบต.คลองแม่ลาย
ส่งเสริมการศึกษา เพื่ออนาคตที่ดีของเด็กไทย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
คลองแม่ลาย
องค์การบริหารส่วนตำบล
คลองแม่ลาย
อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
1
2
3

 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คลองน้ำไหล   รายงานโครงการพัฒนาเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เด็กเล็ก ประจำปี 2563 ศพด.บ้านชัยมงคล   25 ก.ย. 2563 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คลองน้ำไหล   รายงานโครงการวิจัยในชั้นเรียน (การแก้ปัญหาพฤติกรรมเด็กใส่กางเกงไม่เป็น) ศพด.บ้านชัยมงคล   25 ก.ย. 2563 5
ข่าวกิจกรรม อบต.คลองน้ำไหล   รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามแบบ ปค. 5 การติดตามครั้งครั้งที่ 2/2563    25 ก.ย. 2563 8
ข่าวกิจกรรม อบต.หัวถนน   โครงการห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ   25 ก.ย. 2563 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คลองขลุง   ประกาศประกวดราคา (e-bidding) จำนวน 2 โครงการ 1.โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกท์คอนกรีต สายข้างอนามัยบ้านโค้งวิไล หมู่ที่ 4 บ้านโค้งวิไล 2. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวเคฟซีล สายหนองเต่าทอง-หนองหล่ม หมู่ที่ 12 บ้านหนองเต่าทอง   25 ก.ย. 2563 2
ข่าวกิจกรรม ทต.ประชาสุขสันต์   ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในพื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านประชาสุขสันต์ และหมู่ที่ 10 บ้านพรานอบ   25 ก.ย. 2563 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หัวถนน   แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น การเติมน้ำใต้ดิน   25 ก.ย. 2563 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล   ประชาสัมพันธ์ คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 4 และ5    25 ก.ย. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังชะโอน   10 มาตรการประจำวัน ป้องกัน COVID-19 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   25 ก.ย. 2563 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คลองขลุง   ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์(ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 2 บ้านคลองขลุง   25 ก.ย. 2563 2
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 3,025