หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศหลักเกณฑ์จริยบบรณข้าราชการ [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล อบต.คลองแม่ลาย [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
  (1)