หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
วิสัยทัศน์
คลองแม่ลายเป็นตำบลน่าอยู่
มุ่งสู่วิถีการเกษตรธรรมชาติ
ขยายโอกาสทางสังคมและ
ความเป็นอยู่ของประชาชน
....................................
นายก อบต.คลองแม่ลาย
ส่งเสริมการศึกษา เพื่ออนาคตที่ดีของเด็กไทย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
คลองแม่ลาย
องค์การบริหารส่วนตำบล
คลองแม่ลาย
อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
1
2
3

 
  การเดินทางเข้าสู่ตำบลคลองแม่ลาย (แสดงจำนวนและสภาพทางคมนาคมทางบก) สามารถเดินทางได้โดยรถยนต์
 
ถนนลูกรัง จำนวน 67.8 กิโลเมตร
 
ถนนคอนกรีต จำนวน 3 กิโลเมตร
 
ถนนลาดยาง จำนวน 9.2 กิโลเมตร
 
ลูกเสือชาวบ้าน 2 รุ่น จำนวน 300 คน
 
คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนระดับตำบล จำนวน 20 คน
 
คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนระดับหมู่บ้าน จำนวน 100 คน
 
คณะทำงานศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตำบลคลองแม่ลาย จำนวน 20 คน
 
 
ลำน้ำ , ลำห้วย จำนวน 2 สาย
 
สระน้ำ จำนวน 13 แห่ง
 
 
หินแกรนิต จำนวน 1 แห่ง
 
ป่าไม้ ( เขาน้ำเพชร , เขาลับงา ) จำนวน 2 แห่ง
 
ฝาย จำนวน 7 แห่ง
 
บ่อน้ำตื้น จำนวน 200 แห่ง
 
บ่อโยก จำนวน 15 แห่ง
 
บ่อบาดาล จำนวน 10 แห่ง
 
ประปาหมู่บ้าน จำนวน 13 แห่ง
 
สถานที่เก็บน้ำกลางหมู่บ้าน จำนวน 7 แห่ง