หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
  การเดินทางเข้าสู่ตำบลคลองแม่ลาย (แสดงจำนวนและสภาพทางคมนาคมทางบก) สามารถเดินทางได้โดยรถยนต์
 
ถนนลูกรัง จำนวน 67.8 กิโลเมตร
 
ถนนคอนกรีต จำนวน 3 กิโลเมตร
 
ถนนลาดยาง จำนวน 9.2 กิโลเมตร
 
ลูกเสือชาวบ้าน 2 รุ่น จำนวน 300 คน
 
คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนระดับตำบล จำนวน 20 คน
 
คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนระดับหมู่บ้าน จำนวน 100 คน
 
คณะทำงานศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตำบลคลองแม่ลาย จำนวน 20 คน
 
 
ลำน้ำ , ลำห้วย จำนวน 2 สาย
 
สระน้ำ จำนวน 13 แห่ง
 
 
หินแกรนิต จำนวน 1 แห่ง
 
ป่าไม้ ( เขาน้ำเพชร , เขาลับงา ) จำนวน 2 แห่ง
 
ฝาย จำนวน 7 แห่ง
 
บ่อน้ำตื้น จำนวน 200 แห่ง
 
บ่อโยก จำนวน 15 แห่ง
 
บ่อบาดาล จำนวน 10 แห่ง
 
ประปาหมู่บ้าน จำนวน 13 แห่ง
 
สถานที่เก็บน้ำกลางหมู่บ้าน จำนวน 7 แห่ง