หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
 
 
  สถานที่ติดต่อ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองแม่ลาย
    378 หมู่ที่ 3 บ้านคลองแม่ลาย ตำบลคลองแม่ลาย
    อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
    โทรศัพท์: 055-029-106
    โทรสาร: 055-029-106
 
การยื่นคำขอเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตต่าง ๆ เกี่ยวกับอาคาร
การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร
การขอรับใบรับรองก่อสร้างอาคารหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
การขอใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง
คำขอโอนอนุญาตฯ ตามแบบ ข.8