หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบล คลองแม่ลาย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
วิสัยทัศน์
คลองแม่ลายเป็นตำบลน่าอยู่
มุ่งสู่วิถีการเกษตรธรรมชาติ
ขยายโอกาสทางสังคมและ
ความเป็นอยู่ของประชาชน
....................................
นายก อบต.คลองแม่ลาย
ส่งเสริมการศึกษา เพื่ออนาคตที่ดีของเด็กไทย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
คลองแม่ลาย
องค์การบริหารส่วนตำบล
คลองแม่ลาย
อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
1
2
3

       
  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 
ก่อสร้าง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำและท่าเทียบเรือ
   
ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
   
พัฒนา ปรับปรุงสถานีขนส่ง และระบบจราจร
   
การวางแผนจัดทำผังเมือง
   
การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค/ระบบประปา
   
การพัฒนาแหล่งน้ำ และระบบชลประทาน
       
  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง
 
การส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   
พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
   
พัฒนาส่งเสริมการปลูกพืชทดแทน
       
  ด้านการศึกษา
 
พัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบ 12 ปี
   
พัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบ
   
พัฒนาระบบการศึกษาของท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่ความเป็นสากล
   
พัฒนาแหล่งข้อมูลข่าวสารของประชาชน
   
การพัฒนาและส่งเสริมและโรงเรียนกีฬา
       
  การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
 
งานการคุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาป่า
   
การควบคุมด้านมลพิษ
   
จัดระบบบำบัดน้ำเสีย
   
บำบัดและจัดการขยะ
   
การบำบัดและฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
       
     
       
   
 

เริ่มนับ วันที่ 15 ต.ค. 2555