ในฐานะท่านเป็นประชาชนที่มาติดต่อราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลคลองแม่ลาย ท่านคิดว่าส่วนงานไหนให้การบริการที่เป็นประโยชน์กับท่านมากที่สุด
สำนักปลัด ( 39 )
45.88%
ส่วนการคลัง ( 5 )
5.88%
ส่วนโยธา ( 41 )
48.24%