หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
วิสัยทัศน์
คลองแม่ลายเป็นตำบลน่าอยู่
มุ่งสู่วิถีการเกษตรธรรมชาติ
ขยายโอกาสทางสังคมและ
ความเป็นอยู่ของประชาชน
....................................
นายก อบต.คลองแม่ลาย
ส่งเสริมการศึกษา เพื่ออนาคตที่ดีของเด็กไทย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
คลองแม่ลาย
องค์การบริหารส่วนตำบล
คลองแม่ลาย
อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
1
2
3

 
 
น้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค
 

เนื่องจาก หมุ่ที่ 6  ตำบลคลองแม่ลาย มีปัญหาน้ำประปาหมู่บ้านไม่เพียงพอต่อการอุปโภค  จึงสอบถาม ทาง อบต. มีบริการน้ำเพื้อการอุปโภคและบริโภคประจำปี 2565  และเป็นชวงไหน

เขียนโดย   คุณ ชาวบ้าน หมุ่ที่ 6 ตำบลคลองแม่ลาย

วันที่ 15 มี.ค. 2565 เวลา 14.11 น. [ IP : 116.58.227.250 ]  
 

ขอตอบชาวบ้าน หมุ่ที่ 6  ทางอบต. ได้มีการจัดให้บริการน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคให้กับประชาชน  โดยขอให้ท่านติดต่อผุ้นำหมู่บ้าน เพื่อร้องขอน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค  ซึ่งทาง อบต. ได้จัดสรรน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคเป็นลำดับ ซึ่ง ทางรถน้ำ อบต. ให้บริการตามลำดับของคำร้องขอ

เขียนโดย   คุณ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. คอลงแม่ลาย

วันที่ 15 มี.ค. 2565 เวลา 14.18 น. [ IP : 116.58.227.250 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาเลือก "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ"
 
 
 
 
  (1)